ze-dvora.cz

Nabídka domácí produkce


Legislativa

Prodej ze dvora - základní legislativa

25.03.2017

Prodejem ze dvora se rozumí prodej malého množství vlastních produktů konečnému spotřebiteli v místě výroby, na tržnicích nebo v místní maloobchodní prodejně, která dodává konečnému spotřebiteli.

Celý článek »